• Copyright  ©     Jason Vee  
    Phone        15911157290
    Wechat      veyngie
    Mail           veyngie@gmail.com

ONEDER是中国首个男性同性恋媒体运营品牌,以微博、公众号等社交软件为载体,以宣传推广为目的通过策划相关内容、传播内容和线上线下活动的互联网社交媒体。

设计理念:通过香蕉等弯的事情,凸显了男性同性恋于传统社会之间的尖锐问题。通过一些无声的言语来传播男性同性恋的态度和想法,并且希望男性同性恋可以拥有自己的权益。